Biografie in eigen hand

Het schrijven van een biografie, oftewel levensverhaal, doe ik voornamelijk aan de hand van persoonlijke interviews. Dat werk ik na elk gesprek uit, leg het voor ter controle en maak van de interviews tezamen een boek, zodat de hoofdpersoon uiteindelijk de biografie in eigen hand houdt. Letterlijk en figuurlijk. In veel gevallen ook om te laten lezen door kinderen, familie, vrienden, collega’ en geïnteresseerden.

Het verhaal dat ik opschrijf, van beknopt tot gedetailleerd, geeft een beeld van de weg die iemand heeft afgelegd, en verhaalt over gebeurtenissen, de mensen en de omgeving die daarin belangrijk zijn.  Vaak komen ook karakteristieken naar voren, persoonlijke drijfveren en de keuzes die daaruit voortvloeiden.

 

Terugkijken

Ik heb gemerkt dat veel mensen met wie ik werk, het prettig vinden om te vertellen over hun leven, over de weg die ze hebben afgelegd en waarop ze nog steeds onderweg zijn.

Het proces van terugkijken blijkt een mooie gelegenheid te bieden met een beetje afstand te kijken en in sommige gevallen ook ideeën te vormen over het vervolg van het leven. Dat is met name fijn voor mensen die aan een nieuwe fase in hun leven beginnen, bijvoorbeeld bij pensionering.

 

Familieverhaal

Vroeger lag het doorgeven van een persoonlijk verhaal wel wat anders. Toen hadden we veel meer een verteltraditie en werd op die manier  vaak de familiegeschiedenis doorgegeven. Dat gebeurt nu niet zo veel meer. Voor oudere mensen, hun kinderen en naaste omgeving kan het daarom een goed idee en oplossing zijn om het levensverhaal vast te leggen zodat het niet verloren gaat.

Wat overigens ook veranderd is, ten goede denk ik, is de inhoud en de toon van de verhalen die we nu vertellen. Ik merk dat er veel meer bespreekbaar is dan vroeger, en dat daardoor de verhalen persoonlijker worden.

Het misverstand dat je beroemd, bekend of berucht zou moeten zijn voor je je verhaal prijs geeft, is gemakkelijk te ontzenuwen. Ieder mens heeft immers een uniek verhaal te vertellen waar een schat en rijkdom aan levenservaring achter ligt. Daarvoor hoef je echt niet de zeven wereldzeeën bevaren te hebben.

Het beschrijven van een levensverhaal, een loopbaan, een huwelijk of een gebeurtenis, doe ik in opdracht van de geportretteerde zelf, van vrienden, familie of collega’s. Soms is het ook een document om de herinnering aan een dierbare levend te houden.

vierkantgras

 

 

© 2015 – Anna Bakker, levensverhalen.nu